EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI PROGRAM

Objavljeno . U kategoriji OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

NAZIV PROGRAMA
Edukacijsko – rehabilitacijski program


PODRUČJE RADA
Edukacija i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju predškolske i osnovnoškolske dobi polaznika DV „Pjerina Verbanac“, Labin, OŠ „Matija Vlačić“ te OŠ „Ivo Lola Ribar“, Labin.

 

CILJEVI RADIONICE-PROGRAMA
Edukacijski rehabilitator kao član stručnog tima u vrtiću usmjeren je na praćenje razvoja djeteta, otkrivanje i prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju, individualni (u paru ili grupni rad) edukacijsko rehabilitacijski tretman i podršku, kao i ublažavanje i otklanjanje posebnih potreba djeteta. Svoju domenu rada edukacijski rehabilitator u vrtiću usmjerava prema: djetetu, roditelju, odgajatelju i vršnjacima tj. široj društvenoj sredini. Njegov rad u školi usmjeren je na prevenciju, detekciju, dijagnostiku i individualizirani rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Prati školski uspjeh učenika s teškoćama u razvoju te pruža pomoć pri savladavanju nastavnog gradiva, sudjeluje u profesionalnoj orijentaciji učenika 8. razreda s teškoćama u razvoju. Detekcija, dijagnostika usmjerena je na opservaciju učenika i procjenu njegovog razvoja i akademskih vještina putem instrumentarija koji je prilagođen svakom učeniku.


PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA
Edukacijsko- rehabilitacijski program u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama Grada Labina u okviru projekta Labin Zdravi grad počinje sa aktivnostima sa školskom 2018./2019. godinom.


KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI RADIONICE-PROGRAMA ŽELJELI POSTIĆI
Edukacijski rehabilitator u svom radu sa djecom s teškoćama u razvoju orijentiran je na procjenu sposobnosti, interesa i potreba djeteta. Procjena kao takva sastoji se iz opservacije i kreiranja primjerenog instrumentarija za svako pojedino dijete, kao i procjena funkcioniranja u aktivnostima svakodnevnog života u vrtiću i kod kuće. Procjena kao kompleksan proces zahtijeva izradu individualiziranog plana i programa za rad svakog djeteta kojemu je podrška edukacijskog-rehabilitatora nužna.


Kada je u pitanju rad edukacijskog rehabilitatora s roditeljima djeteta s teškoćama u razvoju to se prije svega odnosi na upoznavanje roditelja sa specifičnostima rasta i razvoja njihova djeteta te razumijevanjem sposobnosti i mogućnosti koju „posebna potreba“ prati. Edukacijski rehabilitator je taj koji će roditelje informirati putem individualnih sastanaka, organizaciju grupnih radionica ili stručne literature koja odgovara stanju njihova djeteta.


Suradnja s odgajateljima (i stručnom službom vrtića) ključno je za rast i razvoj djeteta s teškoćama u razvoju i njegov efikasan boravak u vrtiću. Odgajatelji i edukacijski rehabilitator kreiraju takve uvjete u kojima će dijete s teškoćama u razvoju biti jednak član skupine koju pohađa. Edukacijski rehabilitator treba upoznati odgajatelje sa specifičnostima teškoća s kojima se suočavaju kao i sa metodama koje će pokazati najviše rezultata u unaprjeđenju djetetovog cjelokupnog funkcioniranja.


U suradnji s učiteljima u školi odabire najbolje metode i postupke u radu, pomaže u izradi prilagođenog nastavnog plana i programa odnosno individualiziranog program, brine o edukaciji i stručnom usavršavanju učitelja u području integracije i brige za razvoj djece s posebnim potrebama.


Edukacijski rehabilitator usko surađuje sa pedagogom i psihologom škole, radi na unaprjeđenju školovanja učenika s teškoćama u razvoju te čini boravak u školi što ugodnijim.


U kontaktu sa roditeljima on educira, informira, upućuje na stručnu literaturu ili važnost dodatnih specijalističkih pregleda i dodatne medicinske dokumentacije (ukoliko je potrebna). Informiranje roditelja održava se putem individualnih sastanaka, a pružanje podrške roditeljima djece sa teškoćama u razvoju moguće je ostvariti putem individualnih ili grupnih radionica.


U suradnji sa svim članovima edukacijski rehabilitator se bavi i uklanjanjem različitih barijera s kojima se učenici s teškoćama u razvoju mogu suočiti u redovnoj školi. On utječe na razrednu klimu i prihvaćenost učenika s teškoćama u razvoju od strane vršnjaka, obzirom da smo sudionici inkluzivnih promjena koje označavaju zajedničko odrastanje, školovanje, život i rad osoba s teškoćama u razvoju s njihovim vršnjacima i ostalim članovima zajednice.


KOJIM SE METODAMA RADIONICA – PROGRAM SLUŽI
Program rada prilagođen je individualnim sposobnostima svakog korisnika u odnosu na dob, teškoću i stvarne potrebe korisnika.


MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE-PROGRAMA
Mjesto: Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Labin; OŠ „Matija Vlačić“, Labin; OŠ „Ivo Lola Ribar“.


Vrijeme: 15h tjedno ukupno (5h tjedno po ustanovi)


• Detaljan raspored programa biti će naknadno utvrđen.


GODINA POČETKA
Rujan 2018.godine


DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE-PROGRAMA
24


VODITELJICE
Ime i prezime:

Rukavina Ivana, mag. rehab.educ. – učitelj rehabilitator u Centru „Liče Faraguna“, Labin
Buljubašić Azra, magistra spec.eduk. i rehab.- učitelj rehabilitator u Centru „Liče Faraguna“, Labin

 

  • 01
  • istra
  • grad_labin
  • ministarstvo za demografiju
  • mrezazdravihgradova

Udruga Labin-Zdravi grad je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Svojim idejama, prijedlozima, znanjem obratite nam se na:

Labin Zdravi grad   /   Titov trg 11, 52220 Labin   /   tel: 099 262 2653    /   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.