O projektu "Dobar start"

NAZIV PROJEKTA

 

Projekt „Dobar start“ – Udruga Labin Zdravi grad
Za provedbu ovog projekta odobrena su sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku u visini od 100.000,00 kuna. Projekt podržavaju Grad Labin, Općina Raša,
Općina Pićan, Općina Kršan, Općina Sv. Nedjelja te Istarska županija.
Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb, Centar za pružanje usluga u zajednici
„Savjetovalište Luka Ritz“, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč i
Gospodarsko vijeće Grada Labina, a suradnici su Dječji vrtić Pjerina Verbanac i Dječji vrtić
Gloria, Osnovne škole s područja Labinštine, Srednja škola Mate Blažine i Zavod za javno
zdravstvo Istarske županije.

 

 

PODRUČJE RADA

 

Područje rada je savjetovanje i pomaganje, podrška obitelji.

 

 

CILJEVI PROJEKTA

 

Osnovni cilj projekta je osnivanje Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji
„Dobar start“ kroz kojeg će se provoditi aktivnosti kao što su predavanja, individualni i grupni
rad, edukacije, fokus grupe, promocija.

Specifični su ciljevi:

 • Pružanje podrške, savjetovanje i edukacija jednoroditeljskih obitelji kroz predavanja,
  grupni i individualni rad;
 • Povezivanje različitih dionika koji nude usluge i pomoć za jednoroditeljske obitelji na
  lokalnoj razini te informiranje jednoroditeljskih obitelji o njihovim pravima i
  mogućnostima osobno ili putem web stranice;

 • Senzibilizacija poslodavaca spram jednoroditeljskih obitelji i roditelja malodobne djece
  do 10 godina- promocija boljih uvjeta rada i podrška zaposlenim roditeljima.

 

 

PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA

 

Projekt Labin Zdravi grad 1996. godine započeo je s edukacijsko-terapijskim radom za djecu,
mladež, obitelj i odraslo stanovništvo na području Grada Labina, individualno-terapijski radom,
izradom savjetodavnih letaka i brošura kroz program „Uspješno roditeljstvo“. 1997. godine
osnovano je Savjetovalište Stari grad, 1998. godine otvoreno je i Savjetovalište za
reproduktivno zdravlje dok je 1999. osnovano Savjetovalište za ovisnost koje je djelovalo do
2008.g. U razdoblju od 1996. do 2012. godine u program je bilo uključeno oko 450 osoba od 7
do 60 godina. Namjena savjetovališta je bila stvaranje podrške, povjerenja i prijateljstva te
pružanje pomoći u rješavanju problema, podizanje kvalitete života pojedinaca i njihovih
obitelji u lokalnoj zajednici, smanjenje učestalosti potencijalnih rizičnih ponašanja mladih, rad
na jačanju socio-emocionalnih vještina klijenata, afirmacija uspješnog roditeljstva i podizanje
zdravstvene kulture građana, savjetovanje o reproduktivnom zdravlju i odgovorno spolno
ponašanje adolescenata. Savjetovalište Stari grad je djelovalo do 2012. godine kada je
otvoreno novo Savjetovalište Vinež za djecu i obitelj. Za potrebe djece i mladih organiziran je
individualan i grupni savjetodavni rad. Individualno savjetovanje održavalo se na zahtjev
roditelja, po preporuci škola ili djelatnika socijalne službe za djecu koja su imala emocionalne
poteškoće, strahove, teškoće prilagodbe ili poremećaje u ponašanju. Grupni savjetodavni rad
provodio se s grupom učenika nižih razreda osnovne škole, a individualno savjetovanje
provodilo se za sve roditelje učenika koji su bili uključeni u savjetovališni rad. Savjetovalište je
djelovalo do 2015. godine.

U lipnju 2020. godine započeo je projekt „Dobar start“ koji traje 12 mjeseci odnosno do lipnja
2021. Namjena ovog projekta je osnivanje Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku
obitelji „Dobar start“ te osiguravanje njegove dugoročne održivosti i djelovanja.

 

 

NASTAVAK AKTIVNOSTI I PLANOVI ZA BUDUĆNOST

 

U lipnju 2020. godine započeo je projekt „Dobar start“ koji traje 12 mjeseci odnosno do lipnja
2021. nakon čega će se planira daljnji nastavak rada Centra „Dobar start“ s korisnicima.
Održivost se planira osigurati kroz financijsku potpore Grada Labina, općina Raša, Kršan, Pićan
i Sveta Nedjelja, Istarske županije, participaciju korisnika usluga, osiguravanjem sredstava
prijavama na razne natječaje i sl. Za korisnike socijalnih programa JLS usluga će i dalje biti
besplatna. Održivost projekta osigurat će se i kontinuiranom suradnjom s partnerima i ostalim
suradnicima na projektu i nakon financijske podrške ugovornog tijela.

 

 

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI PROJEKTA ŽELJELI POSTIĆI

 

 • Oformljen Centar za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji kojeg lokalna
  zajednica prepoznaje kao mjesto na kojem obitelji dobivaju potrebne informacije,
  podršku i savjetodavnu psihološku pomoć
 • Osmišljeni programi podrške za jednoroditeljske obitelji koji će se kontinuirano
  provoditi u Centru (za roditelje i za djecu/mlade)

 • Kontinuirana pomoć i podrška jednoroditeljskim obiteljima na lokalnoj razini kroz
  povezane usluge

 • Bolji uvjeti rada za roditelje maloljetne djece do 10 godina na lokalnoj razini

 

 

KOJIM SE METODAMA PROJEKT SLUŽI

 

Individualni i grupni savjetodavni rad, informiranje putem web stranice, medija, letaka i
brošura, predavanja i druge edukacije, promocija.

 

 

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE-PROJEKTA

 

Centar „Dobar start“ će započeti s radom u rujnu 2020.godine na adresi Rudarska 1.
Radno vrijeme Centra bit će prilagođeno korisnicima.

 

 

GODINA OSNUTKA

 

2020.

 

 

DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE-PROJEKTA KOJI SU DOSAD SUDJELOVALI U
AKTIVNOSTIMA I KOLIKO IH TRENUTNO SUDJELUJE U RADIONICI-PROJEKTU

 

Najmanje 20 djece i 15 roditelja iz jednoroditeljskih obitelji sudjelovat će u projektnim
aktivnostima do lipnja 2021.Realizirat će se najmanje: 3 edukacije, predavanja ili fokus grupe
za roditelje i djecu, 8 susreta grupe za razvoj socio-emocionalnih vještina i vještina učenja kod
djece, 8 susreta grupe za podršku– radionice za roditelje iz jednoroditeljskih obitelji, 60
individualnih susreta – savjetovanja roditelja, 60 individualnih susreta – savjetovanja djece.
Najmanje 1 gospodarstvenik poboljšat će uvjete rada za roditelje maloljetne djece do 10
godina s posebnim naglaskom na roditelje iz jednoroditeljskih obitelji. U provedbu projekta
uključit će se najmanje 3 volontera koji će steći novo iskustvo.

 

 

ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU PROJEKTA „DOBAR START“

 

Hana Šiljan Bembić, dipl.psiholog, voditeljica projekta

Dubravka Ujčić Lukšić, dipl.psiholog i Đeni Zuliani, dipl.psiholog – izvoditeljice projekta

Projekt se realizira i uz podršku vanjskih izvoditelja Vesne Blažina, dipl. ekon., Marine Bijonda
Brezac, mag.pedag. i Aleka Dragojevića, dipl.ekon.

 

 

KONTAKT PODACI

 

Adresa: Rudarska 1, 52 220 Labin
Tel/mob: 853-523; 098/94 69 111
EmailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • 01
 • istra
 • grad_labin
 • ministarstvo za demografiju
 • mrezazdravihgradova

Udruga Labin-Zdravi grad je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Svojim idejama, prijedlozima, znanjem obratite nam se na:

Labin Zdravi grad   /   Titov trg 11, 52220 Labin   /   tel: 099 262 2653    /   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.