PROJEKT LABIN ZDRAVI GRAD

Regionalni ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije pokrenuo je 1986. godine projekt «Zdravi gradovi» s ciljem da osnaži interes za pozitivan koncept zdravlja u gradovima Europe i potakne i omogući izravnu suradnju među njima bez barijera političkih granica.

Načela «Zdravih gradova»:
Multisektorski pristup po kojem zdravlje nije samo stvar sustava zdravstva već i svih srodnih i razvojnih sustava društva aktivna participacija građana (samopomoć, uzajamna pomoć, mogućnost odlučivanja o zdravlju) briga za okolinsko zdravlje (biološka, fizička i socijalna okolina). Projekt «Zdravi grad» temelji se na strategiji «Zdravlje za sve» čija se načela provode u praksi lokalnim djelovanjem na razini grada. 1990. godine formirana je Hrvatska mreža zdravih gradova koja okuplja gradove, općine i županije na nacionalnoj razini. Predsjednik doc.dr. Slobodan Lang a koordinatorica dr. Selma Šogorić. Suportivni centar mreže je Škola narodnog zdravlja «Andrije Štampar» Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Grad Labin je 1996. godine donio Odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova, a 1997. godine počeo provoditi projekt Labin-zdravi grad. Definirano je niz aktivnosti sa ciljem promoviranja zdravlja, a polazeći od konstatacije da ljudi svojim odabirom stilova života, korištenjem zdravstvene službe, gledištima o pitanjima zdravlja i svojim djelovanjem bitno utječu na vlastito zdravlje.

Razvijena je široka lepeza osmišljenih aktivnosti i sadržaja namijenjenih djeci i mladima ali i njihovim roditeljima i učiteljima. S osobitom pažnjom realiziraju se sadržaji namijenjeni osobama s posebnim potrebama. Specifični programi namijenjeni su sugrađanima 3. životne dobi, a promoviraju se i aktivnosti vezane uz zaštitu i unapređenje okoliša. Četrdesetak voditelja realizira više od 30 samostalnih programa i veliki broj u suradnji sa drugim udrugama. Oko 500 djece godišnje uključeno u radionice.

Ostvarena je izuzetno dobra međusektorska suradnja među gradskim odjelima i sa ustanovama kao i sa udrugama koje djeluju na području Grada Labina a i šire.

Stvorena je klima koja podržava promjene i traganje za novim idejama i inovativnim metodama i uvažavanja onih koji uvode nove pristupe i programe. U 2006. godini, a temeljeći se na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji, potpisan je Sporazum o suradnji Labin-zdravog grada i Sandnesa-zdravog grada (Kraljevina Norveška).

Projekt Labin-zdravi grad dobio je niz priznanja i nagrada za uspješnu dugogodišnju suradnju i stoga što su u Labinskom slučaju potaknuti pozitivni, proaktivni pristupi zajednici, njezinim potrebama, problemima i potencijalima.

Eni Modrušan, koordinatorica projekta Labin-zdravi grad

Tko se može uključiti u projekt

- djeca i mladež
- roditelji
- voditelji i nastavnici
- osobe s posebnim potrebama
- sugrađani

Želite li doprinijeti projektu?

Svojim idejama, prijedlozima, znanjem ili bilo kojim obostrano korisnim oblikom suradnje obratite nam se na:

Odjel za samoupravu i opće poslove Grada Labina
Titov trg 11, 52220 Labin
Telefon: 052/ 866 821
Telefax: 052/ 852 269
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • grad_labin
  • istra
  • mrezazdravihgradova