NAZIV PROGRAMA

Prevencija raka dojke

PODRUČJE RADA

Prevencija raka dojke

CILJEVI RADIONICE-PROJEKTA

Preventivno djelovanje i pravovremeno otkrivanje bolesti

PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA

Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke u Gradu Labinu započela je 2003. godine, kada je velikom humanitarnom akcijom nabavljen mamograf, aparat za rano otkrivanje raka dojke i novi dopler-ultrazvuk.

Grad Labin i općine Labinštine nakon toga osigurale su sredstva za dodatan rad tima na mamografskim pregledima. Žene mogu obaviti pregled koji je potpuno besplatan i bez liječničke uputnice, a troškove pokrivaju Grad Labin i općine Labinštine. Uz to, Grad Labin osigurava sredstva za rad grudnog kirurga te takvom organizacijom žene u sat vremena na jednom mjestu mogu obaviti mamografski pregled, pregled ultrazvukom i pregled grudnog kirurga.

NASTAVAK AKTIVNOSTI I PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Nastavak aktivnosti u sklopu programa prevencije.

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI RADIONICE-PROJEKTA ŽELJELI POSTIĆI

Preventivno djelovanje i pravovremeno otkrivanje bolesti.

KOJIM SE METODAMA RADIONICA – PROJEKT SLUŽI

Pregled, razgovor.

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE-PROJEKTA

Istarski domovi zdravlja, Ispostava dr. Lino Peršić, Labin

GODINA OSNUTKA    

2003.

DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE-PROJEKTA KOJI SU DOSAD SUDJELOVALI U AKTIVNOSTIMA I KOLIKO IH TRENUTNO SUDJELUJE U RADIONICI-PROJEKTA  

Oko 200 žena godišnje obavi pregled.    

  • grad_labin
  • istra
  • mrezazdravihgradova