• img1
  • img1
  • img1
  • img1
  • img1

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA DAN ŽENA

Objavljeno .

Predstavnica Gradskog vijeća mladih Srednje škole Mate Blažina , Erin Kos, održala je govor na  25. sjednici Gradskog vijeća mladih o ravnopravnosti spolova  a kojeg je i održala na kvalifikacijskom natjecanju EUROSCOLA u Rijeci u organizaciji Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Hrvatskoj.
 
Prema definiciji ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava. Iako se situacija s vremenom znatno poboljšala, razlike i dalje postoje te muškarci još uvijek prednjače kada je u pitanju upravljanje svijetom.
Žene se uz karijeru moraju i posvetiti obitelji, puno više nego što to muškarci čine te one       također nemaju dovoljno uzora i mentora kroz povijest pa vjerojatno i to igra ulogu.
Smatram da je najvažnije potaknuti žene, koje za to imaju želje i predispozicije, da se upuste u proces odlučivanja i moći te da znaju da u tom svijetu ne moraju igrati prema muškim pravilima.
Ako ima dovoljno žena na pozicijama moći, žena uzora, one će biti u mogućnosti izboriti se za:
-žene poduzetnice
-stvaranje financijski neovisne žene
-žene koje će imati prava na porodiljni dopust, a bez da strahuju za svoj posao i karijeru
-za žene koje su žrtve nasilja
-za žene koje su se odlučile isključivo posvetiti svojoj obitelji i odgoju djece, a da pritom ne moraju strahovati za svoju financijsku neovisnost
-za žene koje prekovremeno rade, za žene koje rade subotom i nedjeljom, a da nisu dovoljno plaćene za svoj rad, a još se od njih očekuje da budu supruge i majke
Da bismo potakli žene da se uključe u procese odlučivanja i moći, trebamo krenuti od malih nogu. Tako bi dijete usvojilo obrazac razmišljanja koji bi uvelike doprinio u budućnosti jer ćemo tako odgajati i muškarce koji neće smatrati da je npr. odlazak na porodiljni znak njihove slabosti i koji će moći biti ravnopravni partneri i potpora ženama jer se neće bojati osuđivanja okoline.
Treba osvijestiti žene da one imaju pravo izbora i da nisu sporedni likovi u cijeloj priči. One imaju pravo same odabrati što žele biti, a ne slijediti ono što im današnje, po mom mišljenju, još uvijek patrijarhalno društvo nameće. Da ne izostavimo ni muškarce, ima mnogo situacija u kojima su i oni zakinuti u odnosu na žene. Ako pričamo o skrbi za dijete nakon rastave ili o služenju vojnog roka npr. Odgoj je samopouzdanih pojedinaca, bilo muškaraca bilo žena, izuzetno važan jer će tako oni moći iskoristiti svoje potencijale i prilagoditi se svim životnim situacijama.
Kada počnemo primjenjivati navedene metode te usmjeravati djecu i mlade ka ravnopravnosti vlastitim primjerom, tek ćemo tada zakoračiti u budućnost ravnopravnijeg društva. Razlike će uvijek biti prisutne jer idealan svijet ne postoji no, svakoga dana i mali korak dovoljan je da se približimo svojim ciljevima: većoj zaposlenosti žena, većoj zastupljenosti žena u saborima i vladama, većem broju žena u znanosti i poduzetništvu, većem broju financijski neovisnih žena te ženama, koje da bi uspjele ne moraju biti muškarci, već imaju potpuno pravo biti žene!
 
 
 
 
  • grad_labin
  • istra
  • mrezazdravihgradova